Магистр, преподаватель кафедры «Вычислительная техника и дизайн» Жайлаубай Акдидар Мусировна 05.10.2019 года провела открытый урок на тему «Операторы повторения и их программирование» по дисциплине «Программирование на языке Java». В ходе урока преподаватель использовала активные методы обучения, такие как «Работа в группах», «Метод проектов», «Мозговой штурм». При изучении нового материала использовался прием «Видеть. Понимать. Говорить», с помощью которого студенты осваивали новые типы алгоритмов. Активность студентов на занятии, их увлеченность говорят об интересе к будущей профессии.
«Есептеу техникасы және дизайн» кафедрасының оқытушысы, магистр, Жайлаубай Акдидар Мүсірқызы 05.10.2019 күні "Java тілінде бағдарламалау" пәні бойынша "Қайталау операторлары және оларды бағдарламалау" тақырыбына ашық сабақ өтті. Сабақ барысында оқытушы "топпен жұмыс", "жоба әдісі", "миға шабуыл" сияқты оқытудың белсенді әдістерін пайдаланды. жаңа материалды оқу кезінде «Көру.Түсіну.Сөз айту» тәсілінің көмегімен студенттер алгоритмдердің жаңа түрлерін игерді. Студенттердің сабақтағы белсенділігі, олардың тапсырмаларды қызығушылықпен орындауынан анық көруге болады

.

Search

Мобильное меню

 • Мамандықтар
 • Қабылдау комиссиясы
 • Құжаттар тізімі
 • Жол сілтеушісі
 • Клубтар мен қауымдастықтар
 • Кітапхана
 • ҒЗЖ жөніндегі бөлім
 • Студенттің ҒЗЖ
 • Главная
 • О нас
 • Абитуриенту
 • Студенту
 • Наука и партнеры
 • Контакты
 • Новости
 • PLATONUS
 • Выбор языка
 • Поиск